زنده ماندن در شرایط سخت

این کتاب شامل 289 صفحه گردآوری شده می باشد . در این کتاب نمونه ای از مطالب زیر هستند .

 

چادر زدن در طبیعت وحشی بدون امکانات

ساخت کبریت ضدآب

ساخت توالت صحرایی

مبارزه به حشرات و حیوانات وحشی

جهت یابی

نجات جان انسان ها

عبور از معابر سخت

شکار حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان

ساخت وسایل شکار و ...

 

5,000 تومان

زنده ماندن در شرایط سخت.zip
3 مگابایت